Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Marec 2014

Aktuálne číslo

Foto: Michaela KolimárováFoto: Michaela Kolimárová

Užitočná kniha

Ľudovít Števko

Monografia Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky, ktorú vydala Matica slovenská a Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, poskytuje čitateľom fundované prognostické úvahy a aktuálne riešenia ekonomických i spoločenských otázok od významných slovenských osobností - ekonómov, prírodovedcov, historikov, diplomatov a spisovateľov.

Toto ojedinelé, kolektívne dielo ostro kontrastuje s tendenčnými zborníkmi istej skupinky protislovensky zameraných neoliberálnych ideológov, ktoré každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Pre modernú slovenskú štátnosť je pozitívum, že tu existujú a pracujú vedecké osobnosti a združenia intelektuálov, ktoré s vlasteneckou statočnosťou a vysokým morálnym kreditom definujú naše národnoštátne záujmy, analyzujú náš doterajší vývoj a poukazujú na nutnosť konštanty národného, sociálno-ekonomického, environmentálneho a kultúrneho rozvoja Slovenska.

Pre tých, čo siahnu po monografii, načrtáva už prológ Ladislava Lysáka oblasti, ktoré treba rozvíjať a kultivovať v slovenskej spoločnosti: efektívnejšie využívanie a ochranu vody a pôdy v záujme potravinovej sebestačnosti a zvýšenia zamestnanosti nášho obyvateľstva, „aby neprichádzalo k ich neuváženému prevodu do vlastníctva domácich a zahraničných subjektov, ktorých záujmy nie sú v súlade s národno-štátnymi záujmami SR".

Z oblasti kultúry je zaujímavá esej spisovateľa Jána Tužinského o bohatstve a chudobe, ľudskej individualite, demokracii a slobode.

„Lebo v tomto prudko slobodnom priestore je želateľná predovšetkým uniformita súčasného kapitalistického realizmu, ktorý nevie, čo so sebou, ale zato vie celkom presne, čo s nami," píše spisovateľ známy svojimi brilantnými úvahami.

Citovať všetkých autorov pozoruhodných kapitol je nad možnosti krátkej state, preto len odporučenie pre náročných čitateľov: Ak hľadáte užitočné informácie a fundované pohľady na náš spoločenský vývoj, nájdete ich v monografii Matice slovenskej a NEZES-u.

Fotografia: 

Duchovný otec monografie Ladislav Lysák.