Pondelok 22. júl 2024

extra plus

Jún 2014

Aktuálne číslo

Kresba: Andrej MišanekKresba: Andrej Mišanek

Máte slovo

Mala by nás reprezentovať
Dennodenne pozerám verejnoprávnu televíziu a počúvam rozhlas. Irituje ma skratka RTVS, ktorú slovenskí redaktori používajú na konci každej správy: pre RTVS meno XY. Je zaujímavé, že českí redaktori hovoria: pro Slovenský rozhlas a televizi... Prečo minister kultúry a riaditeľ RTVS netrvajú na tom, aby redaktori namiesto skratky vyslovovali plný názov? Hanbia sa za túto inštitúciu? Pritom je to verejnoprávna ustanovizeň, ktorú si platíme, aby reprezentovala našu kultúru, jazykovú vyspelosť a aby vychovávala mladú generáciu.

Martin Gabriel Solár, Žilina

Zmŕtvychvstanie Slovákov
Na nitrianskom korze som si všimla študenta v tričku, na ktorom bola mapa dávno zaniknutého Uhorska a v nej zakreslené súčasné Maďarsko. Nad mapou bol nápis Trianon a pod ňou Elfelejtetétek? (Trianon - zabudli ste?). Aj to je jeden zo spôsobov výchovy mládeže k iredentizmu a maďarskému šovinizmu. S podobným „umeleckým výtvorom" som sa už stretla. Most Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom sotva dali do prevádzky, a už bol husto polepený podobnými iredentistickými nálepkami. Pre nás Slovákov bol Trianon deň „Zmŕtvychvstania na smrť odsúdeného národa" (V. Roy). Po stáročnom utrpení sme sa vyslobodili z maďarského žalára národov, v ktorom slovenský národ v dôsledku bezohľadnej, krutej a cielenej maďarizácie čakal istý zánik.

Edita Tarabčáková, Nitra

Neúcta k zákonom
Hoci zákon stanovuje dĺžku trvania a výšku prostriedkov na predvolebnú kampaň, niektorým z prezidentských kandidátov nerobilo problém vedome klamať. Podľa priznania oficiálna kampaň Andreja Kisku vyšla na vyše 250-tisíc eur. Keďže kampaň viedol v oboch kolách, dodržal zákonom stanovený strop. Je to diskutabilné a smiešne zároveň. Dnes už zvolený, najspravodlivejší, ekonomicky najznalejší, nestranícky, sociálne hlboko cítiaci a chudobným pomáhajúci prezident všetkých občanov priznal, že celkové náklady vrátane neoficiálnej kampane predstavovali 1 095 482 eur. Dvojnásobne porušil zákon. Ten totiž stanovuje 15-dňovú lehotu na kampaň. Kiska sa pritom na občanov po celom Slovensku z bilbordov usmieval takmer rok pred oficiálnym začiatkom kampane.

Tibor Grék, Prievidza

Dlhodobý problém
Problém v oblasti súčasnej Ukrajiny sa ťahá od začiatku 20. storočia. Všetko sa začalo tým, že cár dovolil židom usádzať sa aj na východ od Dnepra. Oni ho „za odmenu" zastrelili. Postupne židia na úkor Ruska, ale aj na východe zabrali veľké územie a pričlenili ho k Ukrajine. Jej súčasťou kedysi neboli časti východného Poľska ani Podkarpatská Rus. Pre Rusov to vždy bola historická vlasť, Matka Rus, Kyjevská Rus. Polovica jej územia v skutočnosti patrí Rusku a to by si podľa mňa malo vziať naspäť časť na východ od Dnepra aj celý juh.

čitateľ

Útok na Rusko
Po podpise spätného chodu plynovodu som rozčarovaný z politikov Smeru. Celý systém je len ďalším útokom na Rusko a jeho susedné krajiny. Od čias programu Operation splinter factor vieme, že Rusko sa na našom kontinente ako jediné stavia proti tzv. novému svetovému poriadku, ktorý chce o. i. zničiť Slovanstvo v Európe. EÚ v súčasnosti vedome podporuje politický rozvrat na Ukrajine. Zámerom je všade rozosiať chaos a nepozorovane nahradiť skutočné ľudské hodnoty falošnými.

Ing. Pavel Chovanec, Slatinské Lazy

Drahá, dobrá Ukrajina
Drahá, dobrá Ukrajina
nasilu sa nežeň k Západu
vyhni sa tým svojmu rozkladu!
Od Slovanov nie si iná.

Počúvajte, ľudia, seba,
čo vám vlastná vraví duša.
Vydrancovať čert vás skúša.
Komu je to peklo treba?

Marta Osuská, Bratislava

Náhoda alebo zámer?
Ďakujem tajomníčke MO MS v Jarovciach za pozvánku na Devín na národnú slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Zamrzeli ma však dve veci. V ten istý deň, 3. mája 2014 sa organizovalo aj iné národné podujatie v Košariskách a na Bradle pri príležitosti 95. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika pri zostrelení lietadla. Dve významné národné podujatia k dvom velikánom Slovenska v jeden a ten istý deň. Kto to takto zorganizoval? Je to náhoda alebo zámer? Veď slovenskí národovci musia byť na obidvoch akciách! Podujatia takýchto národných rozmerov by malo koordinovať ministerstvo kultúry. Ale to sa asi necíti slovenské, a tak to nemá kto plánovať. Druhá vec, čo ma prekvapila, je, že program na Devíne nezodpovedal celodennej „národnej" slávnosti k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Štúrovi patril skromný program len ku koncu - príhovory, literárno-hudobné pásmo a vence. To je na také veľké okrúhle výročie nášho velikána málo.

Pavol K. Sloven, Banská Bystrica