Piatok 21. jún 2024

extra plus

December 2014

Aktuálne číslo

Foto: Radovan StoklasaFoto: Radovan Stoklasa

Idea Vianoc

Peter Jánošík

Svet hľadá ideu. Tú najpravdivejšiu. Dôkazom sú najrozličnejšie legendy, rozprávky, literárne diela, výtvarné umenie, náboženstvá, množstvo myšlienkových smerov. 

V Európe už od čias starých Grékov a Rimanov jasnozriví mudrci odhaľovali taje ľudskej mysle a osudov ľudí. Stredovek ponorený do náboženstva vytvoril obraz sveta bez toho, aby ho dostatočne poznal.

Nasledujúcu renesanciu podnietila náboženská reformácia. Vznikla vďaka zámorským obchodom, keď rástla prosperita, ponúkajúca možnosť užívať si život. 

Renesancia zrodila humanizmus, kladúci dôraz na človeka, ľudský rozum, poznanie a pozemský život. Jeho záujem sa od Boha obracia smerom k človeku.

Všezahŕňajúcu ideu hľadali aj ďalšie myšlienkové smery - osvietenectvo a romantizmus. Ale aj marxizmus, komunizmus a fašizmus. 

Dnes západný svet považuje za víťaza v boji ideí demokraciu. Ani ona však, zdá sa, nie je to pravé. Jej výklad je priveľmi široký.

Ruská dievčenská hudobná skupina s vulgárnym názvom Pussy Riot dostala od EÚ v rámci „boja za demokraciu" vyznamenanie za to, že znesvätila pravoslávny chrám. 

Hľadaná idea bude niekde inde. Veľkými ideami sú láska, spravodlivosť, krása či sloboda. Ani tá posledná v poradí však nie je tou najideálnejšou: viac slobody pre jedného znamená jej obmedzenie pre iného.

Fašizmus propagoval nadčloveka a spisovateľ Maxim Gorkij kontroval: „Človek, to znie hrdo!" Nie je tá ľudstvu unikajúca idea zakódovaná práve v človeku samom? „Každý deň stretnúť človeka, človeka stretnúť každodenne," napísal Ján Kostra.

Tieto slová dopĺňa schillerovsko-beethovenovské heslo „Všetci ľudia budú bratia". Ježišove slová: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a všetko ostatné sa vám pridá..." to iba potvrdzujú. To neustále hľadanie sa začína práve na Vianoce.

Vtedy majú ľudia k sebe najbližšie. Zahrňme svojich blížnych priazňou. Veď s akými ľuďmi sa stýkame, takými sa sami staneme. Navždy, nielen na Vianoce. A to je tiež jedna ľudská idea.